Herinrichten boerenerf

Veel kleinere boerderijen worden beëindigd, krijgen nieuwe bewoners en een nieuwe bestemming. Door kleinschaligheid, de oude bebouwing en dito erfinrichting met bijpassende beplanting is er veelal nog een echte boerenerfsfeer te proeven. Herinrichting hiervan vraagt om waardering van monumentale aspecten en samenhang hiertussen. Dit wordt niet alleen bepaald door de gebouwen maar juist ook door de onderdelen van een boerenerf zoals de aanwezigheid van een sloot voor boenwerk, de gebruikte verharding, de plek van een oude beuk of walnoot, de windsingel en haagstructuren, hekwerken, boomgaard, en de moestuin.

ontwerp naar gebruik van nu met zoveel mogelijk instandhouding monumentale waarden

Het is niet altijd mogelijk of gewenst alles te houden zoals het is. Nieuw gebruik is noodzakelijk en stelt vaak nieuwe eisen. Als erfgoedhovenier met agrarische achtergrond hebben we kennis van het gebruik van een boerenerf in het verleden en kunnen we nieuw gebruik prima inpassen in een eigentijdse vormgeving met instandhouding van historische aspecten en de boerenerfbeleving. Waar we het meest tegen moeten strijden is vervuiling met niet bijpassend eigentijds tuinmateriaal, meubilair of beplanting. Wil je de boerenerfsfeer instandhouden dan moet alles afgestemd zijn en daarmee kloppen.

Reijm Hoveniers is lid van de Vereniging van Erfgoedhoveniers

Het initiatief van de erfgoedhoveniers wordt gesteund door: