Reijm Hoveniers - Nieuwerkerk aan den IJssel
Reijm Hoveniers - Nieuwerkerk aan den IJssel

Wij zijn Erfgoedhovenier

We zijn vanaf de oprichting nauw betrokken bij de vakgroep van erfgoedhoveniers. De vakgroep van erfgoedhoveniers is een vereniging van zelfstandige hoveniersbedrijven met een bijzonder specialisme: het groene erfgoed.

kennis in het werkveld is hierbij ons motto. Door jarenlange ervaring in combinatie met gerichte scholing en uitgebreide kennisdeling, bezitten de erfgoedhoveniers naast de praktische vaardigheden die voor elke bijzondere historische werkplek vereist zijn ook voldoende kennis over dit kwetsbare groen, door als vakgroep hierin kennis te delen en samen te werken hebben we de kennis voor elke bijzondere plek paraat. De liefde voor dit ambacht en voor het groene erfgoed is daarbij de drijfveer. Elk stukje groen erfgoed is het in stand houden waard. Onder groen erfgoed verstaan wij historisch groen in de breedste zin van het woord. Van landgoed tot stadstuin en van leifruit tot houtwal.

Daarbij passen we deze kennis en technieken zoals bijv. aanplant van leifruit of stinzenplanten weer op allerlei manieren toe in nieuwe tuinen, daarin onderscheiden we ons, het geeft een leuke en door onze klanten gewaardeerde verreiking.

Om bij historisch groen tot een juiste aanpak te komen verdiept een erfgoedhovenier zich in de ontwikkelingsgeschiedenis van tuin, park of landgoed. Vervolgens wordt met zorg en toewijding gewerkt aan het in stand houden van het bestaande historisch groen door dit op een correcte wijze te beheren, te onderhouden of te restaureren.

het initiatief van de erfgoedhoveniers wordt gesteund door:
Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed | Tuinhistorisch Genootschap Cascade
Stichting ERM | Nederlandse Tuinenstichting | VHG | Stichting Groenkeur


Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio